Vi på Läkarhuset finns för dig, vi ger ett personligt bemötande och en lättillgänglig vård. Vi utfärdar även intyg och ger vaccinationer.
Läkarhuset driver primärvård i uppdrag åt Region Kronoberg och är en del av bolaget Kronobergshälsan. I Kronobergshälsan ingår även HVC företagshälsa i Ljungby, vårdcentralen Växjöhälsan och företagshälsovården Hälsoforum i Växjö. Vårdcentralen Läkarhuset startade i Ljungby i augusti 2011 och listar förnärvarande nya patienter i snabb takt. 

Vår vision är att erbjuda rätt vård i rätt tid till hela människan genom hela livet.