Vi på Läkarhuset finns för dig, vi ger ett personligt bemötande och en lättillgänglig vård. Vi utfärdar även intyg och ger vaccinationer.
Läkarhuset driver primärvård i uppdrag åt Region Kronoberg och är dotterbolag till HVC i Ljungby AB. Vårdcentralen Läkarhuset startade i Ljungby i augusti 2011 och listar förnärvarande nya patienter i snabb takt.

Vår vision är att erbjuda rätt vård i rätt tid!