Du träffar vår distriktsköterska Petra Lintschnig för ett samtal där du får berätta om ditt hälsotillstånd och eventuella sjukdomar samt vilka vaccinationer du har fått. Om det behövs får du hjälp av en telefontolk på ditt hemspråk. Blodprover tas gällande hepatit, Hiv och blodvärde, för barn under 6 år ingår avföringsprov gällande mask och sporer samt längd , vikt och BMI.

För barn under 19 år står BVC och skolhälsovården för en komplettering av vaccinationer till det gällande svenska programmet som gäller för avsedd ålder. Detta är kostnadsfritt för denna åldersgrupp. Personer över 19 års ålder erbjuds vaccinering om behov finns på vårdcentralen men står för kostnaden själv.

Har du möjlighet språkmässigt kan du själv följa dina provsvar och journal via 1177.
Instruktioner