I nuläget görs asylundersökningar via AMK i regionen.