Diabetes är en av vår tids stora folksjukdomar, där du själv gör den största skillnaden genom livsstilsförändringar gällande mat och dryck, motion och rökstopp. 

Vår diabetesmottagning erbjuder dig läkarkontroller samt regelbundna besök hos vår diabetessköterska Mari Bergenholtz. Bokning till läkarkontrollerna via TeleQ. Bokning till diabetessköterska via TeleQ eller webbtidboken.

Vid diabetes har man för höga blodsockerhalter i blodet, vilket  beror på att bukspottskörtelns insulinproduktion inte fungerar som den ska. Vanliga symtom är trötthet, klåda, ökad törst och större urinmängder.

Diabets delas i två typer. Vid typ 1 försvinner insulinproduktionen och det är nödvändigt att ge insulin genom dagliga injektioner. Typ-2 innebär att produktionen av insulin är mer eller mindre påverkad. Detta är den vanligaste typen av diabetes och handläggs i  primärvården.Orsaken är inte helt känd, men sjukdomen är oftast ärftlig och livsstilen påverkar risken att få diabetes. Behandlingen är i första hand att reglera kosten till att äta var tredje timme under sin vakna tid, äta mer fiber samt i princip utesluta socker, denna kost är lämplig för alla. Daglig motion minst 30 minuter om dagen samt vid behov tillägg av läkemedel som stimulerar insulinproduktionen.

Diabetes diagnostiseras med att mäta blodsocker halten i blod och urin. Blodsockrets morgonvärde  innan frukost samt HBA1c som är ett medelvärde för alla blodsocker under 3 månader är de värde vi tillsammans jobbar med med mest. Vi kontrollerar även dina njurar, känsel under fötterna, blodtryck och dina ögonbottnar. Tillsammans lägger vi en plan för hur du ska kunna må så bra som möjligt trots din diabtetes. Du har själv ansvar för att boka dina besök och provtagningar via webbtiden eller TeleQ och följa den gemensamma planeringen i din journal via 1177.

Vår diabetessköterska hjälper dig med:

  • Information och rådgivning om kost, motion och mediciner
  • Provtagning
  • Stöd vid rökavvänjning
  • Utskrivning av blodsockermätare samt hjälpmedel för egenkontroll
  • Viktkontroll
  • Uppföljande diabeteskontroller
  • Justering av läkemedelsdoser

 

Bli mer delaktig i din vård! 

Genom 1177's e-tjänster kan du bland annat se din journal och boka besök. 
Instruktioner