Diabetes är en av vår tids stora folksjukdomar.

Vår diabetesmottagning erbjuder dig med diabetes läkarkontroller samt regelbundna besök hos vår diabetessköterska Mari Bergenholtz. Bokning till läkarkontrollerna via TeleQ. Bokning till diabetessköterska via TeleQ eller webben.

Vid diabetes har man för höga blodsockerhalter, vilket  beror på att bukspottskörtelns insulinproduktion inte fungerar som den ska. Vanliga symtom är trötthet, ökad törst och större urinmängder.

Diabets delas i två typer. Vid typ 1 försvinner insulinproduktionen och det är nödvändigt att ge insulin genom dagliga injektioner. Typ-2 innebär att produktionen av insulin är mer eller mindre påverkad. Detta är den vanligaste typen av diabetes. Orsaken är inte helt känd, men sjukdomen är oftast ärftlig och livsstilen påverkar risken att få diabetes.

Diabetes diagnostiseras med att mäta blodsocker halten i blodet. 

Vår diabetessköterska hjälper dig med:

  • Provtagning
  • Information och rådgivning om kost, motion och mediciner
  • Stöd vid rökavvänjning
  • Utskrivning av blodsockermätare samt hjälpmedel för egenkontroll
  • Viktkontroll
  • Uppföljande diabeteskontroller
  • Justering av läkemedelsdoser