Om du är sjukskriven över två veckor, har frekventa mindre sjukskrivningar eller riskerar att hamna i sjukskrivning erbjuds du hjälp att koordinera din rehabilitering. 

På vårdcentralen läkarhuset jobbar vi i team vad det gäller rehabilitering. Förutom läkaren kommer du att få hjälp av sjukgymnast, psykosocialresurs, psykolog och eller rehabkoordinator beroende på vilka behov just du har.

Tillsammans med dig planlägger vi din rehabilitering så du kan komma tillbaka till arbete och vardagsliv igen på ett hållbart sätt. Din arbetsgivare har ett rehabansvar för dig som varit sjukskriven i mer n fyra veckor och vi hjälper dig att hålla kontakten.

Nu i november har vi dragit igång ett projekt som heter "aktiv rehab". I det projektet ingår att  kontakt tas med arbetsgivare och försäkringskassan i tidigt stadium för gemensam plan. Du gör ett konditionstest och fyller i en enkät för att få fram ditt mående och resurser i helhet. Du kommer att få delta i  träffar som fokuserar på faktorer som du kan påverka genom din livstil. Du kommer även att erbjudas promenad och avslappning i grupp. Du har även enskilda möte med en eller flera av oss i teamet för att jobba med just dina problem. 

Att vara sjukskriven innebär ett aktivt arbete till att komma tillbaka till ett bättre vardagsliv. Projektet är anpassat till din som har smärt problematik eller psykisk ohälsa.