Om du har urin eller avföringsläckage kan du kontakta vår inkontinenssjuksköterka, Marie Ryberg-Ekdahl. Hon hjälper dig med att påbörja en utredning hos läkaren om varför du läcker. Det finns många olika anledningar till läckage och för att du ska få rätt behandling är första åtgärden är att  ta reda på orsaken till läckaget. 

Om du trots detta har fortsatt läckage hjälper inkontinenssjuksköterskan dig att hitta ett inkontinenshjälpmedel som är rätt för dig. Oftast skriver vi ut hjälpmedel som räcker för tre månader och därefter hör du själv av dig direkt till leverantören. Varje år krävs en ny förskrivning från sjukvården.

Du som har hemsjukvård beställer dina produkter av den sjuksköterska som kommer hem till dig..

Den planering som du och Marie kommit fram till följer du i journalen via 1177 och du bokar själv dina besök via webbtidboken eller TeleQ

 

Bli mer delaktig i din vård! 

Genom 1177's e-tjänster kan du bland annat se din journal och boka besök. 
Instruktioner