Om du har urin eller avföringsläckage ska du kontakta vår inkontinenssjuksköterka, Annika Karlsson. Hon hjälper dig så att du får påbörja en utredning hos läkaren om varför du läcker. Det finns många olika anledningar till läckage och för att du ska få rätt behandling är första åtgärden är att  ta reda på orsaken till ditt läckage. 

Om du trots detta har fortsatt läckage hjälper inkontinenssjuksköterskan dig att hitta ett inkontinenshjälpmedel som är rätt för dig. Oftast skriver vi ut hjälpmedel som räcker för tre månader och därefter hör du själv av dig direkt till leverantören. Varje år krävs en ny förskrivning från sjukvården.

Du som har hemsjukvård beställer dina produkter av den sjuksköterska som kommer hem till dig.