Till dig som är lite äldre  och har flera sjukdomar som påverkar dig riktar sig denna mottagning. Du träffar distriktsköterska Petra Lintschnig genom mottagningsbesök och telefonkontakt.

Tillsammans identifierar ni det eller de problemområde som gör att du känner dig osäker på, otrygg för eller som på annat sätt påverkar ditt vardagsliv. Du får också en hälsoundersökning vid det inledande besöket som innehåller bland annat: Blodtryck, puls, inspektion av hud, munhåla, tänder och samtal angående hur det går med maten , sömnen, om smärta finns och mycket mer som rör din hälsosituation.

Beroende på vad denna undersökning ger går ni vidare i att hitta eventuella behandlingar, metoder, stöd och resurser. Ni tittar tillsammans över vad både sjukvården, kommunen eller föreningslivet som exembel har att erbjuda.

Du kan själv fråga efter äldremottagningen via Teleq eller att någon av oss personal på Läkarhuset  hjälper dig att inleda en kontakt med mottagningen.