Rätt vård i rätt tid

Primärvård på dina villkor

Välkommen till vår BVC!


Bäst i Kronoberg?

För tredje gången har Sveriges kommuner och landsting låtit patienterna sätta betyg på kvaliteten på Sveriges vårdcentraler. Patienterna har fått värdera läkarbesök utifrån bland annat tillgänglighet, förtroende och delaktighet. Vi på Läkarhuset i Ljungby kom bland de bästa i Sverige vilket vi är mycket stolta över. Nu arbetar vi vidare för att nå toppen!