På Läkarhusets laboratorie träffar du vår undersköterska Monica Berntsson. På laboratoriet får du hjälp med provtagning som är ordinerad på Läkathuset eller från andra vårdenheter. 

Du kan även boka för omläggningar, suturtagning, puls, blodtryck och ordinerade ekg och öronspolningar. 

Du beställer tid genom teleQ eller bokar direkt i tidboken via webben. Du kan även läsa dina provtagningsresultat i din journal via 1177.