På Läkarhusets laboratorie träffar du oftast Anna Hagelin. På laboratoriet får du hjälp med provtagning som är ordinerad på Läkathuset eller från andra vårdenheter. 

Du kan även boka för omläggningar, suturtagning, puls, blodtryck och ordinerade ekg och öronspolningar. 

Du beställer tid via TeleQ eller bokar direkt i tidboken via webben men du måste alltid ha dina prover ordinerade av läkare på läkarhuset eller annan sjukvårdenhet. Ordinationen ser vi via vårt journalsystem Cosmic eller  så har du en pappersremiss med dig med önskad provtagning. Provtagningsresultaten  som tas via Läkarhuset läser du via 1177 i din journal. Vi kontaktar  dig endast om dina provtagnings resultat uppvisar värde som behöver kontrolleras ytterligare. Prover som är ordinerade från andra enheter gäller de uppföljningsvilkor som ni har kommit överrensom där. 

Du betalar alla provtagningar utom den provtagningen som är inför ett planerat årsbesök, samma vilkor oavsett vilken enhet som står för ordinationen.

 

Bli mer delaktig i din vård! 

Genom 1177's e-tjänster kan du bland annat se din journal och boka besök. 
Instruktioner