Har du en långvarig hosta? Rinner din näsa och ögon? Blir du lätt ansträngd?
Känner du igen några av dessa symtom rekommenderas du söka astma-KOLmottagningen.

Astma
Astma kan debutera när som helst i livet och kan gå över men kan sedan komma tillbaka senare i livet. Astma förekommer både med och utan samtida allergiproblem. Astmadiagnosen ställs genom lungfunktionsundersökning (spirometri) och din berättelse om upplevda symtom och den kliniska bilden som du uppvisar under mötet med sjukvården. Lungröntgen kan tas som ett komplement för att utesluta annan lungsjukdom. Vid misstänkt allergi är det din berättelse och  symtom som är den viktigaste delen för diagnos. Allergiprov tas rutinmässigt men du kan ha allergi även om testet är negativt. Vi utgår från nationella och region Kronobergs behandlingstrategier men du får alltid en personlig behandlingsplan. De vanligaste läkemedlen som används är allergitabletter, luftrörsvidgande och slemhinneavsvällande läkemedel (cortison) via inhalation. Vid allergi är det viktigt att du utsätter dig så lite som möjligt för det du inte tål efter som mängden allergen styr ofta graden av dina besvär. Behandlingens mål är att du har stor kunskap om din sjukdom så du kan nå symtomfrihet och en normal lungfunktion.

Inför besöket ber vi dig fylla i ett astma kontrolltest.

Fyll i följande formulär inför ditt besök: Astma kontrolltest
Testet berättar om hur du mår i din astma inför besöket.
Barn 4-12år med astma rekommenderas att fylla i ACT barn. Det är ett  frågeformulär som barnet svarar på med hjälp av förälder. Testet berättar om hur du mår i din astma inför besöket. Astma kontrolltest barn 

 

KOL
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) förekommer sällan hos personer under 40 år. Rökning är den enskilt största orsaken till KOL. Sjukdomen är lika vanlig hos kvinnor som hos män. Diagnosen ställs genom lungfunktionsundersökning , din berättelse och de symtom du uppvisar vid sjukvårdbesöket. Lungröntgen görs som komplement för att utesluta andra lungsjukdomar. Även här utgår vi från den nationella och region Kronobergs behandlings koncept men du får alltid en egen behandlingsplan. Behandlingen är främst rökstopp som gör att sjukdomsprocessen vid KOL stoppas upp . Vilka läkemedel som ges beror på vilka symtom du har men den vanligaste behandlingen är det luftrörsvidgande läkemedel. 

Inför besöket ber vi dig fylla i ett KOL kontrolltest.

https://www.catestonline.org/patient-site-test-page-swedish.html
Testet berättar om hur du mår i din KOL inför besöket.

 I Kronoberg finns ett utarbetat koncept som kallas "KOL, lärande kafe i primärvården. På läkarhuset kör vi detta utbildningstillfälle i samarbete med Hjärtlungföreningen i samband med internationella KOL dagen som alltid innfaller i mitten av november.

På Läkarhusets astma- och KOL mottagningen möter du Mari Bergenholtz  som är specialistutbildad i området. Hon hjälper dig att utreda dina andningssvårigheter, hitta rätt medicnering och utvärdera den. Målet är att du blir specialist på din sjukdom. Vi lägger upp en personlig behandlingsplan för dig som du följer via din journal i 1177, du tar även ansvar för att boka din tid viaTeleQ eller direkt via webben, möjlighet finns även att boka telefontid. Du som har symtom men ingen diagnos är också  välkommen att boka din tid på samma sätt.


Bli mer delaktig i din vård! 

Genom 1177's e-tjänster kan du bland annat se din journal och boka besök. 
Instruktioner