Har du en långvarig hosta? Rinner din näsa och ögon? Blir du lätt ansträngd? Känner du igen några av dessa symtom rekommenderas du söka astma-KOLmottagningen

I befolkningen  är det 8% som har en dignostiserad astma. De flesta är småbarn men astma kan debutera när som helst i livet. Astma förekommer både med och utan samtida allergiproblem. Vid astma och allergi väljs den behandlingstrategier som passar bäst för just den personen. Behandlingen kan vara kontinuerlig eller vid behov. De vanligaste läkemedlen som används är allergitabletter, luftrörsvidgande och slemhinneavsvällande läkemedel via inhalation. Behandlingens mål är symtomfrihet.

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) förekommer sällan hos personer under 40 år. Rökning är den enskilt största orsaken till KOL. Sjukdomen är lika vanlig hos kvinnor som hos män. I Kronoberg har vården ett utarbetat konscept som kallas "KOL, lärande kafe i primärvården. På läkarhuset kör vi detta utbildningstillfälle vår och höst för den som vill veta mer.

Anmäl dig till KOL "lärande kafe" fredagen 30/11 klockan i Hjärtlungföreningens lokaler.

På Läkarhusts astma- och KOL mottagningen möter du Mari Bergenholtz  som är specialistutbildad i området. Hon hjälper dig att utreda dina andningssvårigheter, hitta rätt medicnering och utvärdera den. Målet är att du blir specialist på din sjukdom.

Boka via TeleQ eller direkt via webben