Vår sjukgymnast Katarina Östlund erbjuder dig undersökning, rådgivning och bedömning av besvär och smärttillstånd från musklatur, leder och nervstystemet. Tillsammans med dig planerar vi för lämpliga åtgärder. Det kan bland annat röra sig omanpassade hemövningar, manuell behandling samt stöttning att komma igång med fysisk aktivitet.

Du kan kontakta oss exempelvis vid:

  • Led- och muskelbesvär
  • Rehabilitering efter skador och operationer
  • Huvudvärk, migrän och yrsel
  • Stressrelaterade symtom
  • Andningsrelaterade symtom
  • Avspänning och stresshantering

Du kan vända dig hit med eller utan remiss.

Vid tillräkligt antal intresserade startar varje termin en atrosskola upp. denna hålls i bassängen på Garvaren i samarbete med Henrik Abelsson.