På Läkarhuset arbetar erfarna specialister inom allmänmedicin, distriktsläkare Issam Hmouz och Adrian Sava. Vi har även några gånger per termin tillgång till Oscar Sjölin som är ortopedspecialist. Distriktsläkare Joanna Musial arbetar i barnhälsovården. Vi har alltid en läkare som arbetar under sin allmän tjänstgöring  som är sex månader. Nu jobbar Jasmine Webster hos oss från september 2023 till mars 2024. 

Områden som läkarhusets läkare hjälper dig med är bland annat:

  • kroniska åkommor
  • gynekologi
  • akuta tillstånd
  • förnyat körkortstillstånd endast för dig med medicinsk sjukdom som tex diabetes
  • vaccinationer
  • årskontroller
  • mindre operationer
  • barnhälsovård
  • rehabilitering

Du och läkaren lägger en plan tillsammans i din journal. Du bokar de besök på läkarhuset som ingår i planeringen och läser i din journal via 1177 angående svar på prover och undersökningar. Om något inte följer planen tar du eller läkaren ny kontakt beroende av vem som äger problemet. Ibland remitteras du till andra sjukvårdenheter men du kan även då följa planeringen via din journal i 1177. Instruktioner

Tidsbokning till vårdcentralens läkare via teleQ, eller bokas en återbesökstid direkt när du är hos läkaren.

Telefon: 0372-15580