Du erbjuds hjälp med: omläggning, kompressionsbehandling, vanligt blodtryck och 24-timmarsmätning, puls, ekg, blodprovstagning, vaccinationer, utförande av injektionsbehandling, läkemedelsadministration, inspektion i öronen och öronspolning, rådgivning och bedömningar beroende av din fråga bland mycket annat.

Du bokar tiden till distriktsköterskemottagningen via TeleQ . När du kommer träffar du någon av oss: Anna Hagelin,  Annika Karlson, Mari Bergenholtz, Petra Lintschnig, Ann-Marie Gudmundsson och Liselott Lindow.