Du erbjuds hjälp med: omläggning, kompressionsbehandling, vanligt blodtryck och 24-timmarsmätning, puls, ekg, blodprovstagning, vaccinationer, utförande av injektionsbehandling, läkemedelsadministration, inspektion i öronen och öronspolning, rådgivning och bedömningar beroende av din fråga bland mycket annat.

Du bokar tiden till distriktsköterskemottagningen via TeleQ eller direkt via 1177 och följder din planering via din journal via 1177. När du kommer träffar du någon av oss: Anna Hagelin,  Annika Karlson, Mari Bergenholtz, Petra Lintschnig, Ann-Marie Gudmundsson, Monica Hammarstrand och Liselott Lindow.

 

Bli mer delaktig i din vård! 

Genom 1177's e-tjänster kan du bland annat se din journal och boka besök. 
Instruktioner