Dessa kontroller finns för dig som vill kolla upp din hälsa fast du känner dig frisk eller om du vid ditt vårdcentralsbesök önskar fler prover än vad läkaren anser är medicinskt befogade. Du kan välja mellan olika hälsoundersökningar där blodtryck, kapillära blodprover, olika kroppsmått, ekg eller lungfunktionsundersökning ingår beroende på vad du väljer. Vi erbjuder även ett flertal fasta blodprovspaket och även en variant där du och läkaren diskuterar vilka blodprover som passar för dina önskemål. Genprover ingår ej. Du står själv för hela kostnaden gällande både hälsoundersökning och prover. 


Läs mer om våra olika prover och kostnader: 
Patientinformation angående hälsokontroller och provtagning

 

Bli mer delaktig i din vård! 

Genom 1177's e-tjänster kan du bland annat se din journal och boka besök. 
Instruktioner