För dig som vill kolla upp din hälsa fast du känner dig frisk, kan du köpa hälsoundersökningar via HVC tel 0372-883 00.

Om du vid ditt vårdcentralsbesök önskar fler prover än vad läkaren anser är medicinskt befogade kan du välja att köpa till ett flertal fasta blodprovspaket. Det finns även en variant där du och läkaren diskuterar vilka blodprover som passar för dina önskemål. Genprover ingår ej. Kostnad 300 kr för provtagning + kostnad för varje blodprov du beställer.  


Läs mer om våra olika prover och kostnader: 
Patientinformation angående hälsokontroller och provtagning

 

Bli mer delaktig i din vård! 

Genom 1177's e-tjänster kan du bland annat se din journal och boka besök. 
Instruktioner