Börjar du eller någon närstående att bli glömsk? Hör då av dig till oss. Tid bokas via telefon på telefonnummer 0372-15580.

Vid första besöket får du oftast träffa demensansvarig sjuksköterska Anna Hagelin. Detta om du eller anhörig inte tagit upp problematiken med läkare först.

För att få en bild av din livshistoria, familj och eventuell hjälp i hemmet, ställs det en del frågor utifrån en minneslista. En del tester genomförs också i syfte att kartlägga olika förmågor och eventuellt tas det även blodprover. Besöket tar cirka 1,5 timme.

I utredningen ingår också ett separat läkarbesök med hälsokontroll.

Om du får en demensdiagnos tas efter medgivande ofta en kontakt med kommunens demenssjuksköterska.

Uppföljande besök kommer också att ske för att utvärdera effekten av eventuell insatt bromsmedicin och för att följa sjukdomsförloppet. 

Läkarhuset är ansluten till SveDem, Svenska demensregistret vara syfte är att förbättra kvaliteten i vården så att vårdinsatser och vårdresultaten blir så effektiva och bra som möjligt. Registrering är frivillig och ska ske med ditt samtycke.