Välkommen till vår BVC!

På barnavårdscentralen som ligger på Ljungbys gemensamma familjecentral, möter du  barn- och distriktsköterskan Liselotte Lindow. Vi följer det nationella barnhälovårdens basprogram som följer ditt barns utveckling. I programmet ingår hälsoundersökningar, föräldragrupper, spädbarnsmassage, rådgvning och vaccinationer fram till att ditt barn börjar förskoleklass. 

Du väljer själv vilken barnavårdscentral, BVC, du vill gå till med ditt barn. Du får som nybliven förälder, direkt på förlossningen hjälp att ta kontakt med den barnavårdscentral du valt.

Vi erbjuder hembesök när ni kommit hem från förlossningen,  om ni har adopterat eller att ett barn är nyinflyttat eller om det finns behov av annan anledning. Hembesök erbjuds även när ditt barn är 8 månader. syftet men hembesök är att kunna få råd och stöd i hemmiljön.  

Alla besök på barnavårdscentralen är gratis. Din kontakt med oss blir både via telefon, besök på BVC och hembesök. Eftersom BVC är friskvård, ringer du vårdcentralen Läkarhuset om ditt barn är sjukt

Vi är en del av Ljungby Familjecentral

För familjer med barn i åldern 0-6 år finns i Ljungby en öppen förskola, familjebehandlare och Kungshögens, Läkarhusets och Sländans barnavårdscentraler. Hos socialtjänstens öppenvård Råd och stöd (familjebehandlare) har du möjlighet att få samtal, rådgivning och information. På öppna förskolan träffar du andra föräldrar och barn. Här kan ni leka, måla, sjunga, fika eller bara vara.

Aktuell information om familjecentralen i Ljungby på deras facebook-sida.

Kontaktuppgifter 

Telefon: 0372-155 92

Telefontid: måndag-fredag 09:00-09:30

Vår BVC finns på Eskilsgatan 11, mitt i Ljungby.