Välkommen till vår BVC!

På barnavårdscentralen som ligger på Ljungbys gemensamma familjecentral, möter du  barn- och distriktsköterskan Linda Tideman. Vi följer nationella barnhälsovårdens basprogram. Programmet följer ditt barns utveckling och i programmet ingår hälsoundersökningar, föräldragrupper, mamma/pappa/partnersamtal, spädbarnsmassage, rådgvning och vaccinationer fram till att ditt barn börjar förskoleklass. 

Du väljer själv vilken barnavårdscentral du vill gå till med ditt barn. Du får som nybliven förälder, direkt på förlossningen hjälp att ta kontakt med den barnavårdscentral du valt.

Vi erbjuder hembesök när ni kommit hem från förlossningen samt om ni har adopterat, är nyinflyttade eller om det finns behov av annan anledning. Hembesök erbjuds även när ditt barn är 8 månader. Syftet men hembesök är att kunna få råd och stöd i hemmiljön.  

Alla besök på barnavårdscentralen är gratis men om ni uteblir eller inte avbokar besöket 24 timmar innan utsatt tid får ni automatiskt en faktura på uteblivet besök. Din kontakt med oss blir både via telefon, besök på BVC och hembesök.

Under det barns första levnadsår är det täta besök till BVC och du får alltid nästa tid när du är där. Skulle du behöva omboka tiden går det att göra via webbtidboken. Efter det att ditt barn är ett år har du möjlighet att boka resterande BVC besök själv via webbtidboken. Besök på BVC där läkare ingår kan bara bokas och bokas om via direktkontakt med BVC sköterskan.

BVC är friskvård, om ditt barn blir sjukt ringer du vårdcentralen Läkarhuset. För att du ska kunna känna dig bekväm och fullt delaktig i din barns vård kan du läsa ditt barns journal via 1177 till hen är 13 år.

Vi är en del av Ljungby Familjecentral

För familjer med barn i åldern 0-6 år finns i Ljungby en öppen förskola, familjebehandlare och Kungshögens, Läkarhusets och Sländans barnavårdscentraler. Hos socialtjänstens öppenvård Råd och stöd (familjebehandlare) har du möjlighet att få samtal, rådgivning och information. På öppna förskolan träffar du andra föräldrar och barn. Här kan ni leka, måla, sjunga, fika eller bara vara.

Aktuell information om familjecentralen i Ljungby på deras facebook-sida.

Kontaktuppgifter 

Telefon: 0372-155 92, röstbrevlåda

Vår BVC finns på Eskilsgatan 11, mitt i Ljungby. 

Du kan även boka besök för ditt barn via 1177's e-tjänster, 
Instruktioner