Upplever du psykisk ohälsa?

På vårdcentralen Läkarhuset arbetar Jesper Håkansson som är psykolog och Gunilla Brown Bondesson som är psykosocialresurs samt psykologen Victor Carlsson som jobbar hos oss under våren 2020.

De utför bedömning av psykisk ohälsa, konsultationer, rådgivning och samtalsbehandling. Den psykologiska konsultationen utgörs av kognitiv beteende terapi (KBT). Det är en forskningsbaserad metod inriktad på praktisk beteendeförändring. Behandlingen anpassas efter dina problem och är oftast relativt kort. Den riktar sig till dig som har lättare till måttliga besvär av depression, ångest, stress, sömn eller befinner sig i kris. 

Du behöver ingen remiss utan bokar via TeleQ 0372-15580 eller direkt via webbtidboken hos Gunilla och Jesper. 

 

Bli mer delaktig i din vård! 

Genom 1177's e-tjänster kan du bland annat se din journal och boka besök. 
Instruktioner