Sedan 2020 har Läkarhuset av miljöskäl och för att du ska vara mer delaktig i din vård minskat på kallelser och provsvarshantering via brev till fördel för tjänsterna du själv utför via 1177.se
Vi har under denna tid kunnat öka tillgängligheten i vår verksamhet för att Du ska kunna få en besökstid när du medicinskt behöver det som svarar upp till din/dina barns/ dina anhörigas vård.

 

Hur bokar jag besöks- eller provtagningstid till vårdcentralen?
Svar: Du kan som vanligt ringa till vårdcentralen på 0372– 15580 så ringer vi upp dig. Du kan också via 1177.se vårdguidens e-tjänster boka tid till Läkarhusets lab, sjukgymnast, psykolog, psykosocial resurs, sjuksköterskemottagning samt alla våra sjuksköterskebaserade specialistmottagningar inklusive BVC. Du har också möjlighet att nå oss med dina frågor via 1177 e-tjänster dygnet runt.


Här finns en fil med frågor och svar samt instruktioner till hur du hittar din journal hos 1177. 

Instruktioner

Logga in på 1177's e-tjänster här: https://e-tjanster.1177.se/mvk/login/login.xhtml