Vi blir mer digitala - Du blir mer delaktig


När du kommer på besök på vårdcentralen Läkarhuset eller BVC, lägger vi tillsammans en personlig plan för dig eller ditt barn. Du följer sedan planeringen i din eller ditt barns journal, där du tar del av prover och undersökningar. Du följer din/ditt barns eventuella utredningar eller planerade vård i journalen via 1177. Om du har frågor hör du av dig  via teleQ: 15580 eller ställer dina frågor via 1177. Om vi på läkarhuset/BVC behöver informera dig eller behöver kompletterar vården utöver den lagda planeringen kontaktar vi dig.

Boka besök till läkare gör du via TeleQ: 15580 eller vid planerade återbesök till läkare kan det bokas innan du går hem, alla andra besök kan du boka, omboka och avboka via webbtidboken eller via TeleQ.  Tänk på att du bara kan boka provtagning som är ordinerad av läkare på  Läkarhuset/BVC/ annan vårdenhet. 

I din journal ligger planeringsmallen som du och din vårdresurs har lagt tillsammans. Du får den information du behöver och gör de bokningar som behövs för att genomföra planen.

Förbättrings processen blir att:

  • Du får en ökad delaktighet i din vård
  • Du kan anpassa dina vårdbesök så de bättre stämmer in i ditt vardagsliv.
  • Vi sparar på miljön genom att minska mängden papper och brev
  • Vi sparar administrationstid och lägger den på att öka tillgänglighet för dig som patient 

För information: /vardguiden-1177
 

Så här hittar du din journal på 1177