location_on

Kristina Nilssonsgtan 2, Ljungby

call

0372 - 155 80

Tobaksavvänjning

Vill du ha hjälp att sluta röka eller snusa? 

Här på vårdcentralen Läkarhuset hjälper Mari Bergenholtz dig. Hon är diplomerad tobaksavvänjare och har erfarenhet av tobaksavvänjning sedan snart 20 år tillbaka. Du kommer på besök eller tar samtalen  via telefon, vilket som passar dig bäst.

När du känner dig motiverad att ta tag i ditt tobaksberoende erbjuds du individuella samtal. Arbetssättet är att utifrån dina önskemål och förutsättningar kartlägga din plan. I planen tas helheten i din livssituation upp för att ge ett hållbart resultat som stämmer för dig. 

Arbetssättet bygger på att du tar reda på orsaken till att du röker. Cigaretterna du röker står oftast för olika behov som hunger, törst, glädje, sorg, stress , ilska , belöning och avkoppling. Genom att ta reda på vad vilka olika behov dagens cigaretter egentligen står för och ersätta med rätt sak blir tobaksavänjningen lättare för dig.

Du väljer om du vill ha ditt tobaksstopp med eller utan nikotinersättningsmedel / läkemedel för tobaksberoende.

 

Tokaksavvänjningsgrupp anordnas efter önskemål om fem personer eller fler anmäler sig.

Kontakta oss på TeleQ 0372-155 80 eller boka via webben på astma -KOLmottagningens tider.

 

Bli mer delaktig i din vård! 

Genom 1177's e-tjänster kan du bland annat se din journal och boka besök. 
Instruktioner

 

Hela människan i hela livet