location_on

Kristina Nilssonsgtan 2, Ljungby

call

0372 - 155 80

Äldremottagning

Till dig som är lite äldre  och har flera sjukdomar som påverkar dig riktar sig denna mottagning. Du träffar distriktsköterska Maria Sterner genom mottagningsbesök och telefonkontakt.

Tillsammans identifierar ni det eller de problemområde som gör att du känner dig osäker på, otrygg för eller som på annat sätt påverkar ditt vardagsliv. Du får också en hälsoundersökning vid det inledande besöket som innehåller bland annat: Blodtryck, puls, inspektion av hud, munhåla, tänder och samtal angående hur det går med maten, sömnen, om du har smärta och annat som rör din hälsosituation.

Beroende på vad denna undersökning ger går ni vidare för att hitta behandlingar, metoder, stöd och resurser. Ni tittar tillsammans över vad både sjukvården, kommunen eller föreningslivet o.s.v. har att erbjuda.

Du kan själv fråga efter äldremottagningen via Teleq eller att någon av oss personal på Läkarhuset  hjälper dig att inleda en kontakt med mottagningen. 

 

Bli mer delaktig i din vård! 

Genom 1177's e-tjänster kan du bland annat se din journal och boka besök. 
Instruktioner

 

Hela människan i hela livet