Vi har sedan våren 2023 Ljungbys enda klimaterie mottagning och länets enda klimaterimottagning som finns i primärvård.  Du har möjlighet att få både enskilda och gruppbesök efter personlig kontakt med vår klimaterie sköterska Mari Ryberg Ekdahl. Ring 0372/15580