Vårdval Kronoberg gör det lättare för dig att själv välja var du vill få vård. Du väljer den vårdcentral som passar dig bäst, du får alltid den du väljer och du kan när som helst göra ett nytt val. Du kan göra ditt val på följande sätt:_MG_0933

Region Kronobergs logga