Vårdval Kronoberg gör det lättare för dig att själv välja var du vill få vård. Du väljer den vårdcentral som passar dig bäst, du får alltid den du väljer och du kan när som helst göra ett nytt val. Du kan göra ditt val på följande sätt:

  • Direkt via Mina vårdkontakter.
  • Skriv ut en Vårdvalsblankett och skicka till Region Kronobergs vårdvalsservice, adressen finns på blanketten.
  • Via besök till receptionen på HVC eller Läkarhuset där vi kan hjälpa dig.
  • För mer information om Vårdval Kronoberg : http://www.regionkronoberg.se/halsa-och-vard/vardval/