Till dig som är 70år+

För dig som är 70+ och behöver hjälp med provtagning, omläggningar, blodtryck och liknade har vi numera en egen ingång. Du möter bara den personal som kommer att hjälpa dig. Har du ärende som går att ta via telefon eller video hjälper vi dig på det sättet istället. 

När det är tid för din årskontroll bokar vi dig på telefon- eller videobesök med läkaren som hjälper dig att förnya dina mediciner. Vid samtalet planeras eventuell provtagning, blodtryck, EKG och liknande samt när detta ska utföras på vår 70+ mottaging.  Vi skickar en faktura utan administrativakostnader för ditt besök.