Självtest Covid-19

From 8/7 finns möjlighet för dig med covid-19 symtom som pågått mindre än en vecka, att ringa för medicinsk bedömning inför eventuellt självtest av Covid-19.