Filialer Ryssby och Agunnaryd

Vi erbjuder följande vårdtjänster på filialerna

 • Kontroller utanför BVC programmet (Barn under 6 år- vikt och längd)
 • Provtagning, urinprov
 • Blodtrycksmätning
 • Såromläggning
 • Rådgivning och bedömning
 • Allergirådgivning
 • Inhalationsteknik
 • Kost- och tobaksrådgivning
 • Inlämning av receptförnyelse
 • Katetervård
 • Öronspolning
 • Administration av läkemedel

Tidsbokning

Du bokar tid för ditt besök genom att ringa 0372-15580