Distansbesök

Distansbesök telefon eller Videobesök ersätter ditt vanliga besök

Under Corona tider försöker vi att ombesörja din vård i möjligaste mån i din hemmiljö, därför byter vi besök på vårdcentralen till telefon och videobesök. Du kommer därför att få en faktura på 100 kr hemskickat till dig efter besöket.

Prover, blodtryck, ekg eller liknande inför telefonbesöket eller om telefonbesöket behöver kompletteras med tex provtagning hör det till besöket.

Alla uppföljande prover, blodtryck och liknande kostar som vanligt 100 kr. Alla kostnader hamnar på ditt högkostnadskort.