Digital artros-skola, lär dig behandla din artros

Nu har vi möjlighet att erbjuda deltagande i digital artrosskola, för dig med knä- och/eller höftartros.

Du får lära dig mer om vad artros är och hur du kan behandla den. Metoden som artrosskolan tillämpar bygger på aktuell forskning.

Ju tidigare i sjukdomsförloppet du går artrosskola, desto bättre effekt har den.

 

Det går till så att du först får träffa sjukgymnasten för en bedömning av dina besvär och om det kan tänkas vara aktuellt att deltaga i artrosskolan. Om så blir fallet så tar du sedan del av materialet digitalt, i egen takt, genom att logga in med BankID på 1177.se.

 

Nybesöket/bedömningen hos sjukgymnasten kan du boka själv genom att logga in på 1177.se
eller ringa till mottagningen på 0372-155 80