ST-LÄKARE I ALLMÄNMEDICIN?

Välkommen att göra din ST i allmänmedicin hos oss!

Vi erbjuder en god arbetsmiljö, goda utbildningsmöjligheter med utbildade handledare och en välfungerande studierektors-organisation som inkluderar också slutenvårdens studierektorer. Detta ger möjlighet till bra samverkan vid sidoutbildningar.

Vid nyanställning börjar du din tjänstgöring på din egen vårdcentral. Efter cirka sex månader gör vi en detaljerad utbildningsplan tillsammans med handledare, studierektor och HR-specialist. Vi lägger då in relevanta sidoutbildningar, kursförslag med mera. Regionen ger möjligheter att kostnadsfritt ta del av de tunga obligatoriska kurserna. För övrig extern utbildning har du 100 000 kronor till ditt förfogande under en femårsperiod. ”Mitt-i-ST” är obligatorisk och bekostas av primärvårds- och rehabcentrum.

Varje månad har vi gemensamt seminarium för alla ST-läkare, cirka 35 stycken. En gång per år bjuds även alla handledare in till seminarium. Region Kronoberg ordnar årliga handledarutbildningar.

Välkommen!

För mer information kontakta verksamhetschef Christina Uppenberg

070-31 883 11, christina.uppenberg@hvclby.se

Leave a reply